BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Sunday, 23 October 2011

12 KONSTRUK LITERASI
KONSTRUK
KEUPAYAAN
KONSTRUK 1
Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.
KONSTRUK 2
Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka. 
KONSTRUK 3
Keupayaan membaca dan menulis  perkataan suku kata terbuka. 
KONSTRUK 4
Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup. 
KONSTRUK 5
Keupayaan membaca dan menulis  perkataan  suku kata tertutup. 
KONSTRUK 6
Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata tertutup’ng’.
KONSTRUK 7
Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.
KONSTRUK 8
Keupayaan membaca dan menulis  perkataan mengandungi vokal berganding.
KONSTRUK 9
Keupayaan membaca dan menulis  perkataan yang mengandungi
 digraf dan konsonan bergabung.
KONSTRUK 10
Keupayaan membaca dan menulis  perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran.
KONSTRUK 11
Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.
KONSTRUK 12
Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan  rangsangan.

No comments:

Post a Comment